Job s

Content Reviewer ( 1 ตำแหน่ง )

  • ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ – โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นแบรนด์ที่มีรูปแบบการสร้างเนื้อหาที่แตกต่างออกไป ด้วยการเน้นเนื้อหาที่มีคุณค่าทางธุรกิจและสามารถสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องซึ่งตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ แบรนด์จึงถูกมองว่ามีประสิทธิภาพและให้ผลกำไรมากขึ้นในสายตาของผู้บริโภค ทั้งหมดนี้นำไปสู่การขายที่ขยายธุรกิจของคุณ

  • เราต้องการอะไรจากคุณ – เราไม่มสนว่าคุณจบไรมาขอแค่มีความสามารถที่เขียนบทความที่เข้าใจและมีความเข้าใจกับคอนเท้นที่จะคิดเขียนขึ้นมานั้นเอง

  • หน้าที่ความรับผิดชอบ – หน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนของ content reviewer นั้นมีความสามารถมีความรับผิดชอบในการอ่านหรือว่าเขียนโค้ดเขียนรีวิวสินค้าได้ดีในระดับที่ว่าลูกค้าให้ความสนใจสินค้านั้นเองและที่สำคัญอธิบายลายละเอียให้เข้าใจได้อย่างถี่ถ้วนและให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าของเราได้ดีนั้นเอง

Web Developer ( 1 ตำแหน่ง )

  • ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ – สำหรับนักพัฒนาในปัจจุบัน ทุกคนจำเป็นต้องรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนสคริปต์ทดสอบ เหตุใดโลกวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในปัจจุบันจึงต้องเขียนการทดสอบหน่วยและการทดสอบการรวมระบบสำหรับอนาคต เราไม่ต้องนั่งภาวนาหาแมลง เรารู้ว่าการผลิตของเราจะราบรื่น สะอาด และมีอุปกรณ์ครบครัน

  • เราต้องการอะไรจากคุณ – เราต้องการคนที่มีความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับโค้ดที่จะเขียนขึ้นมาและมีความเข้าใจภาษาโปรแกรมเมอร์ได้อย่างดี

  • หน้าที่ความรับผิดชอบ – หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานออกแบบ ui เขียนเว็ปไซน์ที่ดี

Digital Marketer ( 2 ตำแหน่ง )

  • ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ – เทคโนโลยียังมีบทบาทมากขึ้นในธุรกิจ ดังนั้นการตลาดจึงต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัย การตลาดดิจิทัลได้เข้ามาแทนที่ช่องทางการโฆษณาข้ามแพลตฟอร์ม วิเคราะห์คู่แข่งออนไลน์และพิจารณาการเดินทางของลูกค้าที่แตกต่างกัน อุตสาหกรรมหรือองค์กรที่สำคัญ หากให้ความสนใจกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำหรับการปรับแต่งธุรกิจ รวมถึงที่สามารถสร้างยอดขายและเพิ่มรายได้รวม

  • เราต้องการอะไรจากคุณ – เราต้องการหน้าที่ความรับผิดชอบที่ตรงต่อเวลางานนั้นเองและมีความสามารถในการทำการตลาดที่ดี

  • หน้าที่ความรับผิดชอบ – มีความรับผิดชอบในการตลาดและที่สำคัญทำยอดตามเป้าหมายให้ที่ทำให้ยอดสูงนั้นเองและมีเป้าหมายการตลาดที่ดี